Deltagande föreningar

Nedanstående föreningar/organisationer var med på Open Your Eye i september 2020. Via länkarna efter deras namn kan ni hitta information om deras verksamhet. Deras verksamhet är fortfarande tillgänglig.