Nedanstående föreningar/organisationer är eller har varit delaktiga i Open Your Eyes. Via länkarna under deras namn kan ni hitta information om deras verksamhet.

Arena 305
Hemsida | Facebook | Instagram | Video
Arena 305 är ett kulturhus för dom i åldrarna 15-25. Här hittar du replokaler, studior, en danssal, dj-utrustning, galleri, 2 scener och ett café.
Arena 305 is a culture house for people between 15-25 years of age. Here you find rehearsal rooms, studios, a dance studio, dj-equipment, art gallery, 2 stages and a café.

Feminist Association Malmö Union Students (FAMUS)
Facebook

Fenix Miljöförening – Environmental association
Hemsida | Facebook | Instagram | Video
Fenix är en studentförening med miljö och hållbar utveckling som utgångspunkt. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland Malmö Högskolas studenter.
Fenix is a student organisation focusing on the environment and sustainability. Our goal is to raise awareness among Malmö University’s students.

Food2Change
Hemsida | Facebook

Läkare i världen
Hemsida | Facebook | Instagram | Video
Läkare i Världen Malmö har en medicinsk och en psykosocial mottagning för papperslösa och utsatta EU-medborgare.
Doctors of the world in Malmö has one medical and one psychological clinic for migrants without papers, vulnerable EU citizens etc.

Miljöförvaltningen   – Vem är din miljöhjälte?
 Video

Malmö Ideella 
Video

Malmö: Vad drömmer du om?
Hemsida | Video

Malmökretsen av Svenska Röda Korset
Hemsida | Facebook | Instagram | Video 1 | Video 2
Malmökretsen av Svenska Röda Korset är den största Rödakorskretsen i Sverige och våra verksamheter spänner över många områden för att spegla stadens dynamiska mångfald.
The Malmö district of the Swedish Red Cross is the largest Red Cross district in Sweden and our operations cover many areas to reflect the city’s dynamic diversity.

MAU, Pedagogiskt stöd
Hemsida

Mentor Sverige
Hemsida | Facebook | Instagram | Video 1 | Video 2
Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap.

Mind
Hemsida | Facebook | Instagram
Mind, självmordslinjen. Vi pratar med alla åldrar, allt ifrån de som har existentiella tankar till de som är självmordsnära och allt däremellan.
Mind, suicide hotline. We talk to people of all ages, about everything from existential thoughts to suicidal thoughts and everything in between.

MISO – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
Hemsida | Facebook | Video
MISO är en paraplyorganisation för Malmös idrottsföreningar som arbetar för bland annat förbättring av föreningsbidragen och ett integrerat Malmö.
Council of Sport Clubs in Malmö which is entrusted with the task of representing sport- and athletics associations in Malmö.

Nya Kompisbyrån – Projekt NKB Ung
Hemsida | Hemsida 2 | Facebook | Instagram | Video 1 | Video 2
Vi länkar samman nya och etablerade svenskar för enkla och roliga möten i vardagen. Ni lär känna varandra, övar svenska och utbyter erfarenheter.
We link people with different backgrounds to exchange experience by offering simple forms of social inclusion that are easy and fun to take part in.

RFSL Malmö
Hemsida | Facebook
RFSL Malmö håller i sociala mötesplatser och forum för bla Newcomers, Seniorer, Föräldraprojektet, Radio RFSL & studenter i Malmö. RFSL står för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.
We create social meeting spaces and forum for Newcomers, Seniors, Parenting groups as well as our Radio RFSL. The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Rights.

RSMH Mittpunkten Malmö, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Hemsida | Facebook | Instagram
I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.
Welcome to RSMH The Swedish National Association for Social and Mental Health is a non-governmental organisation, made up of 104 local associations and 7 000 members.

Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö
Hemsida | Facebook

Spelberoendes förening 
Video

Studentkåren Malmö
Hemsida | Facebook | Video engelska | Video svenska

SUM – Student Union Magazine
Hemsida | Facebook | Instagram
SUM är Studerandekåren Malmös tidning. Vi söker alltid nya team-medlemmar, så om du är student på MAU och vill medverka, hör av dig!

Tamam
Video

Utrikespolitiska Föreningen i Malmö
Hemsida | Facebook

Vardagens civilkurage/Klimatprata
Hemsida | Facebook | Video

Volontär i Malmö
Hemsida
Volontär i Malmö är ett samarbete mellan Malmö Ideella och Volontärbyrån med syfte att hjälpa människor och ideella föreningar att hitta varandra.
Volontär i Malmö is a collaboration between Malmö Ideella and Volontärbyrån with the aim of helping people who wish to volunteer and non-profit associations to find each other.